Burak Delier’in Sessizlik Perfromansı Üzerine

Sessizlik Performansı Üzerine. Art Unlimited, Nisan 2013

Burak Delier_SessizlikPerformansıUzerine_IzOztat